Start
Produkter
Om företaget
Finansiering
Referenser
Företag?
Lägenhet ?
Villa/Radhus?
Kontakt
Galler
Gallergrindar
Rullgaller
Säkerhetsdörrar
Säkerhetsglas - Polyguard
Lås
Villagrindar
Har Du...

Vår Affärsidé:
Att erbjuda väsentligt förbättrat inbrottsskydd och säkerhet
med kvalitetsprodukter inklusive montage till företag och
privatpersoner till mycket konkurrenskraftiga priser.

En kort företagspresentation:
Svensk Säkerhet AB är etablerat 1998 med start i Malmö för att
under 1999 även etableras i Stockholm, idag är vi 2 separata
bolag som i samverkan under samma logotype och med  mycket
lika produktutbud. Samarbete finns även med återförsäljare i
Göteborg samt ett flertal  partners i övriga Sverige. 

Vi leverar och monterar i huvudsak mekaniskt inbrottsskydd i
form av t.ex lås, galler, gallergrindar, rullgaller,
säkerhetsdörrar, säkerhetsglas, splitterskyddsfilm mm. 

Se mer gällande produktinformation under rubriken Produkter. 

Montage sker i samarbete med c:a 6 - 8 underleverantörer 
uppdelat per produkt och ort. Vi följer i huvudsak
Försäkringsbolagens normer –regler och bra kontakter med
samtliga bolag.

Vi utför besök hos kund för analys och måttagning följt av
kompletta och tydliga offerter.  

Möjligheter finns till finansiering via såväl hyrköpavtal till
företag och räntefri avbetalning för privatpersoner. 

Vi innehar stor kunskap och bred erfarenhet, vilket ger
trygghet för kunden. Mycket goda referenser finns,
se vidare under rubriken ReferenserRobert Fridell